Bezwaar en Beroep

Heeft u of nadert een geschil met de Belastingdienst? Minczeles Partners staat u bij met advies en praktische begeleiding. Ons kantoor is gespecialiseerd in het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures. In onderhandelingen en mediation met de Belastingdienst helpen wij u tot een oplossing te komen voor het belastinggeschil.

Ook bezwaren tegen de WOZ-beschikking (vastgestelde waarde van de eigen woning) en OZB (onroerendezaakbelasting) ronden wij vaak met succes af.

Een greep uit de door Minczeles Partners gevoerde procedures:

Algemene wet bestuursrecht

Rechtbank Arnhem, 7 februari 2012 Had de inspecteur een kostenvergoeding moeten toekennen bij de uitspraak op bezwaar toen hij zijn ambtshalve navorderingsaanslag vernietigde?


Inkomstenbelasting

Hoge Raad 9 augustus 2013 Raadpleeg altijd Minczeles Partners als u vermoedt belasting te moeten betalen. Tien jaar stilzitten leidde in dit geval tot het alsnog betalen van belasting. Schrale troost was wel dat er geen premieheffing verschuldigd was en dat er geen boete opgelegd werd.


Omzetbelasting

Hoge Raad, 9 april 2021 De Hoge Raad houdt de hand boven het hoofd van de Belastingdienst door de gevolgen van een onrechtmatig besluit van de Staatssecretaris in stand te houden. Lees het commentaar van Pierre Minczeles op deze uitspraak. Er is een klacht ingediend bij de Europese Commissie tegen de Hoge Raad der Nederlanden.

UPDATE 18-12-2022: De Europese Commissie wil haar vingers er niet aan branden. Schrale troost, de EC biedt in ieder geval haar verontschuldigingen aan voor de late reactie, dat heeft de Hoge Raad bij mijn weten nimmer gedaan.

Gerechtshof Den Haag, 28 mei 2019 Op het hoger beroep van de Inspecteur heeft het Hof de uitspraak van de Rechtbank, zie Rechtbank Den Haag 14 mei 2018 artikel hieronder, vernietigd. Er is cassatie bij de Hoge Raad in gesteld.


Toeslagen


WOZ

Rechtbank Arnhem, 17 maart 2013 Als in het bezwaarschrift staat dat men gehoord wil worden, dan is men verplicht te horen alvorens uitspraak op bezwaar te doen.