Bezwaar en Beroep

Heeft u of nadert een geschil met de Belastingdienst? Minczeles Partners staat u bij met advies en praktische begeleiding. Ons kantoor is gespecialiseerd in het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures. In onderhandelingen en mediation met de Belastingdienst helpen wij u tot een oplossing te komen voor het belastinggeschil.

Ook bezwaren tegen de WOZ-beschikking (vastgestelde waarde van de eigen woning) en OZB (onroerendezaakbelasting) ronden wij vaak met succes af.

Een greep uit de door Minczeles Partners gevoerde procedures:

Inkomstenbelasting

Rechtbank Den Haag, 7 november 2018 en Rechtbank Den Haag, 2 november 2018 Wie niet op de kleintjes past, krijgt het lid op de neus; Ook de Belastingdienst.

Rechtbank Den Haag, 7 april 2016 Werken met behoud van uitkering is niet hetzelfde als werken voor je loon.

Hoge Raad 9 augustus 2013 Raadpleeg altijd Minczeles Partners als u vermoedt belasting te moeten betalen. Tien jaar stilzitten leidde in dit geval tot het alsnog betalen van belasting. Schrale troost was wel dat er geen premieheffing verschuldigd was en dat er geen boete opgelegd werd.

Rechtbank Den Haag, 8 augustus 2012 Kan winst uit onderneming samen met directeur-grootaandeelhouder (DGA) van eigen besloten vennootschap (BV)

Rechtbank Den Haag, 18 oktober 2011 Vrijstelling AWBZ bij invaliditeitsuitkering uit Zwitserland

Hof Arnhem, 16 november 2010 Foute aangifte door belastingplichtige, boete vervallen.

Omzetbelasting

Hoge Raad, 9 april 2021 De Hoge Raad houdt de hand boven het hoofd van de Belastingdienst door de gevolgen van een onrechtmatig besluit van de Staatssecretaris in stand te houden.

Gerechtshof Den Haag, 28 mei 2019 Op het hoger beroep van de Inspecteur heeft het Hof de uitspraak van de Rechtbank, zie Rechtbank Den Haag 14 mei 2018 artikel hieronder, vernietigd. Er is cassatie bij de Hoge Raad in gesteld.

Rechtbank Den Haag, 14 mei 2018 Belastingdienst moet ten onrechte afgedragen omzetbelasting terugbetalen aan acupuncturist.