Nieuws

Een artikel 81 RO-woke

Column over een slechte gewoonte voor de rechtsbescherming van burger en bedrijf in Fiscaal up to Date. Ga naar artikel.

Ook fiscaal is het juiste niet altijd het goede

Artikel over het belastingmoraal, of juist het ontbreken daarvan, van de Belastingdienst in Fiscaal up to Date. Ga naar artikel.

30% Ruling Latest Developments

Please read the last developments about the shortening of the 30% ruling. I underline that it is not to the Tax authority to determine the legislative process. From advisors point we hear the annoyance of this premature letter, which of course causes worry to my dear clients. Letter from Tax authority to client june 2018.

30% Regeling

In het regeerakkoord staat het voornemen van het kabinet de 30% regeling per 01 januari 2019 te wijzigen. Belangrijkste wijziging is de verkorting van de regeling van acht naar vijf jaar, zonder overgangsregeling voor bestaande gevallen. Lees hoe het Register Belastingadviseurs hier over denkt.

Franse Bulldog

Sommigen dichten de Rechterlijke macht D'66 politieke aspiraties toe, of op zijn minst lidmaatschap daarvan. Hier hebben we een voorbeeld van een Rechter die lid is van de Partij voor de Dieren, of, gezien zijn Salomonsoordeel, partij van confessionele aard.

Minczeles in de krant

Op 23 februari 2016 werden wij geïnterviewd voor de Stad Gorinchem over onze werkzaamheden voor particulieren, zzp'ers en grotere bedrijven. Lees het krantenartikel (pdf) (html)

Mogelijke wijzigingen belasting BOX III?

Indien de Hoge Raad het advies van de advocaat-generaal overneemt zal de regering de BOX III belasting moeten aanpassen, lees het advies van de AG.

Wiebes' hoekje op de website voor bloopers van de fiscus

Als het aan staatssecretaris Wiebes ligt, krijgt de Belastingdienst een 'apart hoekje' op de website waar fouten kunnen worden gemeld. Wiebes wil dat de Belastingdienst volledig open wordt over de eigen fouten: Fiscaal up to Date blog van 22 juli 2014.

'Het dagelijks doen en laten van de burgers gaat de overheid niets aan'

Recentelijk heeft een Rechtbank een belangrijke uitspraak gedaan in de informatiehonger van de Belastingdienst. De Belastingdienst wilde, in kort geding nota bene, alle parkeergegevens van de klanten van SMSParking verkrijgen. SMSParking weigerde die gegevens te verstrekken ondermeer met als argument dat de privacy van haar klanten geschonden zou worden. De Rechtbank overwoog: Artikel 8 EVRM bevat een belangrijk beginsel in de verhouding tussen de overheid (het openbaar gezag) en de burgers. De tot het openbaar gezag gerichte en ter bescherming van de burgers strekkende hoofdregel in artikel 8 EVRM luidt voor zover in dit geval relevant: 'een ieder heeft recht op respect voor privéleven' en 'geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht'. Dit uitgangspunt in de relatie tussen burger en overheid is niet het veelgehoorde 'wie niets te verbergen heeft, heeft ook niets te vrezen 'maar 'het dagelijks doen en laten van de burgers gaat de overheid niets aan'. De eis van de Belastingdienst werd afgewezen. (Noot Minczeles Partners) Andere parkeerbedrijven die wel aan de Belastingdienst gegevens hebben verstrekt, bieden ongetwijfeld hun klanten excuses aan dat zij de privacy van hun klanten geschonden hebben.

Kamer stemt in met ontkoppeling btw-nummer en BSN

ZZP'ers krijgen als het aan de Tweede Kamer ligt een btw-identificatienummer dat niet meer is gekoppeld aan het Burgerservicenummer (BSN). De motie hieromtrent van Kamerleden Oosenbrug (PvdA) en Van der Linde (VVD), die ook bestaande ZZP'ers de mogelijkheid biedt een nieuw btw-identificatienummer aan te vragen, werd 3-12-2013 aangenomen.

Raad van State, kritiek op belastingen 2014

Er is kritiek van de Raad van State op de belastingplannen van de regering.

Prinsjesdag, belastingen 2014

Op Prinsjesdag worden ondermeer de belastingplannen van de regering gepresenteerd. Wilt u advies wat deze plannen voor u betekenen neemt u dan contact op met Minczeles Partners.

Plan extra belasting ZZP'ers in 2015

Taxence artikel 6 augustus 2013. In de discussie wordt miskend dat er fiscaal geen verschil is tussen de detaillist op de hoek van de straat, al dan niet met personeel, die zijn hoofd amper boven water kan houden en de zelfstandige zonder personeel. Beide groepen worden nu volgens de plannen in 2015 voor een half miljard aangeslagen. Terecht wordt door sommigen opgemerkt dat aanvulling nodig zal zijn in de vorm van bijstand (voor zelfstandigen).

Overlijden en de belastingen

Staat u er wel eens bij stil? Wat er allemaal op u afkomt als er iemand in uw familie overlijdt? En wat als u zélf komt te overlijden? Lees wat Minczeles Partners voor u kan betekenen bij overlijden.

Minczeles in de krant

Op 22 februari 2012 werden wij geïnterviewd voor de Stad Gorinchem. Lees het krantenartikel.