Minczeles partners in de krant:

Minczeles Partners adviseert

We richten ons op ondernemers, ZZP'ers en particulieren

Interview door Ria Scholten voor De Stad Gorinchem.nl sectie Zakelijk, gepubliceerd op 23-2-2016

GORINCHEM: Minczeles Partners is gevestigd aan de Dokter van Stratenweg 8. " Wij geven belastingadviezen in de breedste zin van het woord en bieden ondersteuning bij het aanvragen van bijvoorbeeld zorg- of huurtoeslag", aldus eigenaar Pierre 0. Minczeles. "Onze dienstverlening richt zich op het MKB, ZZP'ers en particulieren."

"Voor MKB'ers kunnen wij de aangiften Omzetbelasting, Loonheffing en Vennootschapsbelasting verzorgen", aldus Pierre. Hij heeft veel ervaring met BTW aangiften in een aantal Europese landen, waaronder Frankrijk, België en Duitsland. In het eerste geval is het een pré dat Frans zijn tweede moedertaal is. Met betrekking tot de omzetbelasting heeft Pierre nuttige informatie voor bedrijven die goederen en/of diensten binnen Europa leveren. "De verplichtingen die het Europese handelsverkeer met zich meebrengt worden nogal eens onderschat. Er wordt gemakkelijk gedacht 'de goederen gaan over de grens en tegen nul procent'. Dat kan op zich correct zijn, maar veel ondernemers zijn niet op de hoogte van de aanvullende voorschriften. Zo is het verplicht om op de uitgaande factuur het juiste BTW nummer van de ontvanger te vermelden. Ook het voor ontvangst van de goederen getekende transportdocument moet getoond kunnen worden. "

"ZZP'ers dienen zich te realiseren dat het zelfstandig ondernemerschap de nodige verplichtingen met zich meebrengt ", laat Pierre weten. "Een belangrijk punt is de urenregistratie. Om in aanmerking te komen voor de zelfstandigen- en starters-aftrek moet worden aangetoond dat er in een jaar meer dan 1225 uur in de onderneming gewerkt is. Ook komen vragen aan de orde als welke ondernemingsstructuur is de beste? Een B.V. of een eenmanszaak? In het geval dat er meerdere personen binnen een onderneming samenwerken, is het soms raadzaam om een V.O.F. op te richten."

Pierre vertelt verder: " Ik raad ZZP'ers aan om serieus na te denken over de vraag of zij een WA verzekering of Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) moeten afsluiten. Verder wil ik de aandacht vestigingen op het feit dat de vertrouwde Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) is vervangen door de DBA. Dat wordt een Modelovereenkomst. Hierin kan een paragraaf worden opgenomen waarin vermeld staat dat het tarief van de betreffenden ZZP'er zodanig is, dat de AOV-premie ervan kan worden betaald."

"Rond deze tijd vallen bij huizenbezitters de aanslagen WOZ weer in de brievenbus", laat Pierre weten. "Wie bezwaar wil aantekenen tegen de daarin vermelde WOZ-waarde van zijn woning kan hiervoor bij ons terecht." "Mensen onderschatten de problemen die kunnen ontstaan als zij niets geregeld hebben met betrekking tot hun uitvaart en de afhandeling van hun nalatenschap", ervaart Pierre." In oudere testamenten wordt geen rekening gehouden met de moderne samenlevingsvormen. Wie zijn testament wil herzien adviseren wij om de inhoud, vóór het bezoek aan de notaris, tegen het licht houden." www.mpadvies.nl / 0183-626476."